Email: info@dcgf.org.np, dcgf2031@gmail.com

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेष
Deposit and Credit Guarantee Fund

Document List

 • लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना ।(2017-12-13)

  Details

 • अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(2017-12-08)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सुचना २०७४-०७-१६(2017-11-02)

  Details

 • अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(2017-10-30)

  Details

 • कम्प्युटर सहायक अधिकृत तह -6 र कम्प्युटर अधिकृत तह -7 (प्राविधिक) पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम(2017-10-16)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सुचना २०७४-०६-२९New(2017-10-15)

  Details

 • लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना(2017-10-08)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सुचना २०७४-०६-०९(2017-10-04)

  Details

 • खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचनाNew(2017-09-15)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-05-22)(2017-09-07)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-05-12)(2017-08-28)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-05-06)(2017-08-23)

  Details

 • अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना ।(2017-08-18)

  Details

 • करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बारे(2017-08-15)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-04-15)(2017-07-31)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-04-06)(2017-07-23)

  Details

 • परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना ।(2017-07-13)

  Details

 • मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना(2017-07-12)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-03-22)(2017-07-06)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-03-07)(2017-06-21)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-02-17)(2017-05-31)

  Details

 • लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना ।New(2017-05-18)

  Details

 • काेषको बैंक खाता सम्बन्धितNew(2017-04-20)

  Details

 • लगानिकाे सुचना(2073-12-21)(2017-04-03)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2074-01-25)(2017-04-01)

  Details

 • सुरक्षित निक्षेपकाे विवरण पठाउँदा प्रयोग गर्नुपर्ने तालिका (निक्षेप सरक्षण निर्देशिका अनुसूचि –३)(2017-03-20)

  Details

 • Lagani Notice (2073-11-08)(2017-02-19)

  Details

 • Lagani Notice (2073-10-18)(2017-01-31)

  Details

 • Lagani Notice (2073-10-02)(2017-01-15)

  Details

 • Lagani Notice (2073-09-11)(2016-12-26)

  Details

 • Lagani Notice -2073/06/30(2016-10-16)

  Details

 • नाम परिवर्तन गरिएको सूचना(2016-10-06)

  Details

 • Lagani Notice (2073-06-13)(2016-09-29)

  Details

 • Lagani Notice (2073-05-20)(2016-09-05)

  Details

 • Lagani Notice (2073-05-08)(2016-08-24)

  Details

 • कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी(2016-08-23)

  Details

 • सुरक्षागार्ड अावश्यकता सम्बन्धी(2016-08-22)

  Details

 • Lagani Notice(2073-4-26)(2016-08-10)

  Details

 • Lagani Notice(2073-04-12)(2016-07-27)

  Details

 • Lagani Notice(2073-03-19)(2016-07-03)

  Details

 • Lagani Notice (2073-03-05)(2016-06-19)

  Details

 • Lagani Notice (2073-01-29)(2016-05-11)

  Details

 • Lagani Notice Staff Welfare Fund(2072-12-30)(2016-04-12)

  Details

 • २०७३ को सार्वजनिक विदा सूचीNew(2016-04-04)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-11-10)(2016-02-22)

  Details

 • कम्प्युटर सहायककाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(2016-02-12)

  Details

 • अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(2016-02-10)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-10-19)(2016-02-02)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-10-5)(2016-01-19)

  Details

 • अर्न्तवार्ता सम्वन्धि सूचना(2016-01-11)

  Details

 • करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना(2015-12-27)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-07-10)(2015-10-27)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-06-05)(2015-09-22)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-05-18)(2015-09-04)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-05-07)(2015-08-24)

  Details

 • लगानी सम्बन्धी सूचना (2072-04-28)(2015-08-13)

  Details

 • म्याद थप सम्बन्धमा(2015-08-03)

  Details

 • Lagani Notice(2072-04-06)(2015-07-22)

  Details

 • Lagani Notice(2072-03-16)(2015-07-01)

  Details

 • Lagani Notice(2072-02-32)(2015-06-15)

  Details

 • Lagani Notice (2072-1-23)(2015-05-06)

  Details

 • Lagani Notice (2071-12-23)(2015-04-06)

  Details

 • Lagani Notice (2071-11-18)(2015-03-02)

  Details

 • बोलपत्र आह्वानको सूचना(2015-02-22)

  Details

 • Lagani Notice (2071-11-04)(2015-02-16)

  Details

 • Lagani Notice (2071-10-13)(2015-01-27)

  Details

 • बार्षिक प्रतिवेदन २०७०/७१(2015-01-16)

  Details

 • पशुधन सम्बन्धी सुचना !!!(2014-10-27)

  Details

 • Lagani Notice (2071-6-22)(1970-01-01)

  Details

 • 0(1970-01-01) 0

  Details

 • 0(1970-01-01) 0

  Details

 • 0(1970-01-01) 0

  Details

 • 0(1970-01-01) 0

  Details